[ Home / Recent ] [ * ] [ b / meta / art ] [ Regulamin ] [ Radio ] [ Search ] [ Mod ]

/b/ - Random

E-mail
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

File: 1664372599088.gif (44,12 KB, 220x224, szatania gnije.gif) google Y iqdb

 No.26672

w moim mieście jest dosłownie ulica ziemniaczana

 No.26673

groźny łodzianin/wrocławianin wykryty

 No.26674

>>26673
chciałbym pocałować anona na ulicy ziemniaczanej…

 No.26676

>>26674
anon ziemniakoseksualny?[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ Home / Recent ] [ * ] [ b / meta / art ] [ Regulamin ] [ Radio ] [ Search ] [ Mod ]