[ Home / Recent ] [ * ] [ b / meta / art ] [ Regulamin ] [ Radio ] [ Search ] [ Mod ]

/meta/ - kucu kucu

popiełuszko_underwater
E-mail
Komentarz
Plik
Osadź
Hasło (do usuwania postów)

File: 1631546026056.jpg (116,91 KB, 1090x1200, 1540331157798.jpg) google Y iqdb

 No.249

1. Warunkiem korzystania z tej strony jest pełne zrozumienie, zaakceptowanie i przestrzeganie reguł serwisu.
2. Wchodząc na chana automatycznie zgadzasz się, aby twój adres IP był do wglądu administracji.
3. Treści zamieszczone na tej stronie są własnością ich autorów i umieszczając je zgadzasz się przyjąć za nie pełną odpowiedzialność.
4. Niedozwolone jest korzystanie z tej strony mając mniej niż 18 lat.
5. Niedozwolone jest postowanie pornografii dziecięcej ani podejrzanych przedstawień seksualnych dzieci w 2D/3DCG/3DPG.
6. Niedopuszczalne jest rajdowanie, floodowanie, białorycerzenie.
7. Zakaz spamowania oraz reklamowania niepowiązanych treści.
8. Zabronione jest postowanie z tora.


[Powrót][Do góry] [Catalog] [Post a Reply]
Usuń post [ ]
[ Home / Recent ] [ * ] [ b / meta / art ] [ Regulamin ] [ Radio ] [ Search ] [ Mod ]